Komunikat Zarządu GZ LZS dla Kół LZS

UCHWAŁA NR 4/2013
Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 29 maja 2013r.., w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  Delegatów GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 29 maja 2013r. podjęto uchwałę w sprawie zwołania na dzień 26 czerwca 2013 roku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów GZ LZS  w celu zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2012 rok, oraz sprawozdania merytorycznego.
W Zebraniu udział biorą po jednym delegacie z każdego Koła i Klubu GZ LZS. 

Podstawa prawna: Statut GZ LZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.4 lit.b oraz
paragraf 18 pkt2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przypominam, że obowiązuje uchwała z 2011 roku:

Uchwała nr 5
Walnego  Zebrania Delegatów GZ LZS w Dobrej, odbytego dnia 8XII 2011r.

o utrzymanie stałego mandatu dla aktualnych Delegatów
na okres całej kadencji 2012-2015r.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Zarządu GZ LZS
Andrzej Grochowski

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.