Informacja

Prezesi Kół w Gminie Dobra z uwagi na zwiększające się zagrożenie Koronawirusem proszą do odwołania nie realizować zajęć sportowych i sportowo-turystycznych.

Przewodniczący GZ LZS
Andrzej Grochowski

Sprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego

W dniu 27.01 odbyło się Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze GZ LZS. W zebraniu uczestniczyli delegaci ze wszystkich LZS-ów gminy Dobra oraz zaproszeni goście. Gminę Dobra reprezentowali zastępca wójta Rafał Zahorski, sekretarz Rozalia Adamska oraz skarbnik Jolanta Jankowska. Wszystkich uczestników zebrania przywitał przewodniczący GZ LZS Andrzej Grochowski. Po rozpoczęciu zebrania zostali wybrani sekretarz i przewodniczący zebrania, który poprowadził dalszy ciąg zebrania. Przewodniczący Andrzej Grochowski przedstawił sprawozdanie z działalności GZ LZS za okres 4 letniej kadencji 2016-2019 połączony z prezentacją multimedialną. Przewodniczący serdecznie podziękował wszystkim członkom za aktywną pracę na rzecz rozwoju kultury fizycznej i turystyki na terenie gminy Dobra oraz na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Najbardziej aktywni członkowie LZS zostali odznaczeni brązowymi, srebrnymi oraz złotymi honorowymi odznakami LZS. Kolejnym punktem zebrania było wybranie nowych władz Zrzeszenia: do Zarządu wybrano Andrzeja Grochowskiego, Cezarego Magdę, Henryka Palucha oraz Karola Grochota, do Komisji rewizyjnej wybrano Jadwigę Martyniuk, Lidię Krakowiak i Daniela Chytrę. Na zakończenie zebrania zabrał głos zastępca wójta Pan Rafał Zahorski, który w imieniu władz Gminy serdecznie podziękował za dotychczasową pracę. Stwierdził, że władze doceniają ogromny wysiłek jaki członkowie LZS wkładają w rozwój sportu i turystyki na terenie gminy Dobra. Jednocześnie życzył nowo wybrany władzom Stowarzyszenia wielu sukcesów.

  • foto001
  • foto002
  • foto003

Załączniki:
porządek zebrania
sprawozdanie z działalności za okres kadencji 2016-2019
program działania na lata 2020-2023
tabela imprez

prezentacja multimedialna za lata 2016-2019

Przewodniczący GZ LZS w Dobrej
Andrzej Grochowski

 

 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe 2018

"Świeca nic nie traci jeżeli służy do zapalania innej"

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia.
Życzę Państwu, aby zbliżające się Święta
upłynęły w miłej atmosferze, w zdrowiu i spokoju,
a Nowy Rok 2019 przyniósł wiele sukcesów
w życiu prywatnym i zawodowym.

Przewodniczący GZ LZS w Dobrej,
Andrzej Grochowski

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.