Wyprawa na Poligon Drawski

Wyprawa krajoznawczo – historyczna  szlakami  Poligonu Drawskiego
Drawski  Park  Krajobrazowy

Program  wyprawy uzyskał zgodę  Dowódcy Wojsk Lądowych gen. broni
Zbigniewa Głowienka oraz Dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej 
gen. dyw. Ireneusza Bartniaka

•  Wyprawa jest organizowana pod patronatem gen. bryg. w st. sp.
    Zbigniewa Mazieja

•  Organizator – Ludowy Klub Turystyczno-Sportowy „Podróżnicy” Mierzyn

•  Termin – 22 czerwca 2013 r.

•  Warunki uczestnictwa -  Prawo udziału mają członkowie LZS i ich sympatycy
    gminy Dobra. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30.05.2013 r. Tel. 661 053 666
    (ilość miejsc ograniczona)

•  Zasady finansowania – koszty organizacyjne pokrywają uczestnicy (sponsorzy)
    Wpisowe od uczestnika wynosi 55 zł

•  P R O G R A M

1. Zbiórka do wyjazdu autokarem – parking Real k/Mierzyna (drewniany domek)
    godz. 7.30

2. Wyjazd do Budowo k/Złocieńca godz. 7.45

3. Zwiedzanie 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. J Piłsudskiego (Sala
    historii i tradycji, Wieża ośrodka olimpijskiego z 1936 r. – wojskowy obiad)

4. Budowo – Karwice (zwiedzanie zamku oraz miejsca „słynnego obiadu
    drawskiego” z udziałem ówczesnego Prezydenta Lecha Wałęsy 1994r.

5. Ciekawostki  poligonu drawskiego.

6. Jezioro Ostrowicko – ognisko (podsumowanie wyprawy)

7. Wyjazd  godz. 18.00 – 18.30

 

                                                                 O R G A N I Z A T O R Z Y

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.