Wyprawa Turystyczna - Cedyńskie Wrzosy

Ludowy Klub Turystyczno – Sportowy „Podróżnicy” przy współudziale Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował – Wyprawę Turystyczną pn. Cedyński Park Krajobrazowy – Cedyńskie Wrzosy

Przebieg realizacji przyjętego programu:

1. W godzinach porannych 01 września br. 50 – osobowa grupa naszych niezawodnych turystów pokonała autokarem trasę: Mierzyn – Wołczkowo – Szczecin – Cedyński PK

2. Wędrówką pieszą pokonujemy ścieżkę edukacyjną Rezerwatu Bielinek (Leśno-stepowy obszar na stromych zboczach doliny Odry. Najcenniejszy dąb omszały z gatunków „ciepłolubnych” obszarów przy śródziemnomorskich.

3. Rezerwat Olszyna Źródliskowa o pow. 1.ha, utworzony w celu ochrony skrzypu olbrzymiego, rzadkiej rośliny stanowiącej element flory górskiej regla dolnego

4. Najdalej wysunięty na Zachód punkt Polski – pamiątkowy Głaz

5. Wrzosowisko Cedyńskie, utworzone w celu zachowania rzadko spotykanego w środkowej Europie wrzosowiska z roślinnością kserotermiczną.

6. Ognisko z poczęstunkiem turystycznym u stóp Góry Czcibora.

  • DSC04215
  • DSC04218
  • DSC04219

Serdecznie dziękujemy za nieocenioną pomoc w organizacji Imprezy:

Pani Dyrektor ZPK – Dorocie Janickiej, Pani Karolinie Bloom - za wspaniałe przewodnictwo oraz upominki w postaci unikatowych map turystycznych, zwiedzanych miejsc, Nadleśnictwu Mieszkowice za przygotowanie ognisku i wszystkim uczestnikom z Kol. Ireną i Leszkiem na czele z pomoc w stworzeniu wspaniałej atmosfery z pogodą włącznie.

Zarząd Koła

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.