Podsumowanie działalności GZ LZS za 2020 rok

GZ LZS jest organizacją non-profit zrzeszającą 317 członków  w 9 Kołach:

- LZS Bezrzecze,
- LZS „Pionier” Buk,
- LZS Dobra,
- LZS  Dołuje,
- LZS  „Sokoły” Łęgi,
- LKT-S „Podróżnicy” Mierzyn,
- LZS Skarbimierzyce,
- LZS ‘ Grom” Stolec,
- LZS Wołczkowo

  • foto001
  • foto002
  • foto003

Pomimo panującej pandemii zorganizowaliśmy 72 imprezy:
sportowe, sportowo- rekreacyjne i turystyczne oraz 101 zajęć sportowych na sali gimnastycznej, Orliku i nordic-walking” Aktywny Senior”. Staraliśmy się przy realizacji imprez uwzględniać potrzeby środowiska, bazę sportową oraz możliwości organizacyjne przez poszczególne Koła. W ramach naszej działalności prowadziliśmy popularyzację kultury fizycznej i turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dużą popularnością cieszyły się biegi przełajowe, cotygodniowe zajęcia sportowe na Orliku i Sali Gimnastycznej, a w okresie zimowym „Morsowanie”. Nasze działania kierowaliśmy przede wszystkim do mieszkańców gminy Dobra, ale braliśmy również udział w imprezach o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez ZZ LZS i inne podmioty.

Łącznie przepracowaliśmy społecznie przy organizacji i przeprowadzeniu imprez 1360 godzin. Najbardziej aktywnym było koło LZS z Dobrej za co serdecznie dziękuję.

Dziękuję wszystkim członkom –wolontariuszom za działalność w tak trudnym roku 2020 i zapraszam do obejrzenia prezentacji.

Ze sportowym pozdrowieniem:
Przewodniczący GZ LZS 
Andrzej Grochowski

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Prezentacje LZS 2020

Pokazy slajdów z działalności Kół LZS w 2020 roku:

prezentacja

 

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Uchwała ws. Zebrania

 

UCHWAŁA NR 1/2021r. Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej z dnia 31.05.2021r. w sprawie:
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w 31 maja 2021r. podjęto uchwałę w sprawie zwołania na dzień 28.06.2021 roku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów GZ LZS w celu zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2020 rok, oraz sprawozdania merytorycznego.

W Zebraniu udział biorą po jednym delegacie z każdego Koła i Klubu GZ LZS.

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.4 lit.b oraz paragraf 18 pkt.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Grochowski
Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrej

 

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.