Podsumowujące Zebranie Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych za rok 2018

W ubiegły piątek 1 marca w klubie w Bezrzeczu odbyło się zebranie Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, podsumowujące działalność za 2018 rok. W zebraniu wzięły udział delegacje ze wszystkich Kół LZS z Gminy Dobra oraz zaproszeni goście: Pani Teresa Dera Wójt Gminy Dobra, Pani Rozalia Adamska sekretarz Gminy oraz Pan Ryszard Litwińczuk Wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS.

Po powitaniu wszystkich obecnych Przewodniczący GZ LZS Andrzej Grochowski przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności.

  • IMG_20190301_174016_BURST002
  • P1130993
  • P1140001

 

Gminne Zrzeszenie LZS realizuje zadania za pośrednictwem Kół, obecnie na terenie Gminy Dobra działa aktywnie 10 Kół Ludowych Zespołów Sportowych i jeden Klub Turystyczno-Sportowy, zrzeszających łącznie 310 członków, realizując swoje zadania zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez.

Zadania realizowane są w 5 obszarach. W 2018 w ramach Upowszechniania Kultury Fizycznej i Turystyki na terenie Gminy Dobra zrealizowano 122 imprezy:

1. Imprezy sportowo-rekreacyjne: 60, w których uczestniczyło ok. 5400 osób,

2. Współzawodnictwo sportowe: 17 imprez, w których uczestniczyło 350 osób

3. Pozaszkolne zajęcia sportowe: 27, w których uczestniczyło 350 uczniów,

4. Promocja i upowszechnienie różnych dyscyplin sportowych: 10 turniejów sportowych w których uczestniczyło 300 osób,

5. Organizacja imprez turystycznych: 35, liczba uczestników: 1030  osób.

Oprócz imprez realizowanych w ramach zadania „ Upowszechnianie

KF i T zrealizowano 67 imprez sportowo- rekreacyjnych i turystycznych finansowanych ze środków własnych i od sponsorów w których wzięło udział ok. 1400  uczestników.

Koła realizują imprezy sportowe, sportowo-rekreacyjne, festyny, rajdy turystyczne zgodnie z posiadanymi możliwościami. Imprezy są adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Imprezy sportowe obejmują różne dyscypliny sportu, m.in.: turnieje gier zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), tenis stołowy, turnieje kometki, turnieje gier planszowych.

W ramach imprez sportowych odbywają się cyklicznie biegi przełajowe, zajęcia na sali gimnastycznej w PSP Bezrzecze i w PSP Dobra oraz zajęcia na „ Orliku „ w Dobrej.

LZS organizują również wiele imprez turystyczno-krajoznawczych jako formę rekreacyjno-sportowa o zasięgu gminnym, powiatu, województwa i kraju.

Tutaj można wymienić marsze nordic-walking po Puszczy Wkrzańskiej i Puszczy Bukowej (impreza cykliczna), marsz na orientację, wyprawy turystyczne i rajdy rowerowe , realizuje również program ogólnopolski pn. „Aktywny senior” .Zwiedzanie obiektów turystycznych na terenie Szczecina i powiatu polickiego Łącznie zorganizowano 35 imprez turystycznych w których uczestniczyło 1030 osób. LKT-S „Podróżnicy” w Mierzynie oprócz imprez turystycznym o zasięgu gminy, powiatu zorganizował XIV Wyprawę Turystyczną po Mazurach i Białowieski PN. W ramach województwa zorganizowano rajd turystyczny po Cedyńskim Parku Krajobrazowym zwiedzając Rezerwat Bielinek, Wrzosowiska Cedyńskie i Górę Czcibora. Zorganizowaliśmy również wyjazdy nad Morze Bałtyckie

Łącznie w 2018 roku zorganizowaliśmy ponad 189 imprez, a w ramach zleconego zadania „Upowszechnienie Kultury Fizycznej na terenie Gminy Dobra” - 122,  w których brało udział ponad 7400 uczestników, w tym ok. 2900 dzieci i młodzieży oraz około 10 000 kibiców, czyli docieramy do blisko 19 000 mieszkańców Gminy. Oprócz organizowania imprez sportowo- turystycznych bierzemy udział również w imprezach organizowanych przez inne stowarzyszenia.

 

Wspólnie z Gminą zorganizowaliśmy 8 imprez:

- młodzieżowy turniej tenisa stołowego o puchar wójta,

- turniej piłki siatkowej o puchar przewodniczącego RG,

- udział w organizacji półkolonii,

- udział w zajęciach feryjnych w klubach GCKi B

- III Olimpiada Przedszkolaka,

- Gmina Dobra biega,

- III turniej sołectw,

- turniej dzikich drużyn Dobra Cup,

- mikołajki na sportowo

 

Wszystkie organizowane imprezy mają charakter otwarty i adresowane są do członków poszczególnych Kół, ale przede wszystkim do społeczności lokalnej: młodzieży szkolnej i rodzin.

 

W 2018 roku na szczególną uwagę zasługują takie imprezy jak:

- III Igrzyska Sportowe LZS z Gminy Dobra,

- realizacja imprez w ramach B0 2016( Bezrzecze, Buk, )

- realizacja projektu „Społecznik”- 2 projekty ( w okresie wakacji zajęcia z tenisa, oraz dzień sportu na Orliku),

- udział w WOŚP ( prowadzenie Kawiarenki, licytacje- zebraliśmy ponad 3000zł)

- udział w XII Ekumenicznym Biegu Charytatywnym „Biegniemy dla Kajtka”

- „Aktywny Senior” oraz” Kąpiele morsów” połączone z biegami przełajowymi imprezy te jako cykliczne wpisały się w kalendarz imprez

- zajęcia na sali gimnastycznej w PSP Bezrzecze oraz PSP Dobra

- treningi piłki nożnej dla dzieci na boisku w Wołczkowie ( 3 x w tyg.)

- treningi piłki nożnej dla dzieci na Orliku w Dobrej

 

Przy organizacji imprez wykorzystywana jest gminna baza lokalowa, sportowa, turystyczna (boiska wiejskie, boisko Orlik, boiska szkolne, sale gimnastyczne, tereny rekreacyjne, place zabaw, kluby wiejskie). Imprezy są często organizowane wspólnie z radami sołeckimi, szkołami oraz klubami i świetlicami wiejskimi.

W 2018 roku przy realizacji zadań przepracowano społecznie około 2240 godzin przy realizacji zadania „ Upowszechniania KF i T oraz 900 godzin przy realizacji pozostałych imprez. Łącznie przepracowaliśmy społecznie ok.3140 godz, licząc godz. po 25zł daje to kwotę 78.500zł

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za ten trud i ogromne zaangażowanie wszystkim członkom LZS , a szczególnie Zarządom poszczególnych Kół

Koszty finansowe imprez były pokrywane w ramach zadania gminnego ”Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na terenie Gminy Dobra”. Wysokość środków przeznaczonych przez Gminę na cel wynosiła 80.000 zł.

Bardzo serdecznie dziękuję władzom Gminy za wsparcie finansowe naszej działalności, bez tego wsparcia nasza działalność byłaby bardzo ograniczona.

Zadania, które realizuje GZ LZS służą popularyzacji kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Podnoszą sprawność fizyczną oraz integrują mieszkańców Gminy.

 

Podziękowania i odznaczenia:

Najaktywniejsi działacze zostali odznaczeni Honorowymi Odznakami LZS:

- złota odznakę otrzymała p. Janina kapłon z LZS Grzepnica

- srebrną odznakę otrzymali: Jacek kapłon z LZS Grzepnica oraz Adrian Ignaczenko z LZS Dobra.

- brązowe odznaki otrzymali:  Dariusz Filipowicz, Piotr LEW, Stefan Zygmanowski, Daniel Krepus, Grzegorz Grażewski, Agata Filipowicz członkowie LZS Dobra.

Dekoracji dokonał wiceprzewodniczący ZZ LZS Ryszard Litwińczuk

Wszystkie Koła otrzymały Podziękowania od  Zarządu GZ LZS

 

Wystąpienia zaproszonych gości:

Pani wójt Teresa Dera podziękowała za zaproszenie. Władze Gminy bardzo wysoko oceniają działania GZ LZS, dziękuję za pracę społeczną jak członkowie LZS wkładają w realizację zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Turystyki na terenie Gminy. Życzymy dużo wytrwałości w realizacji kolejnych zadań.

Następnie głos zabrał przewodniczący ZZ LZS pan Ryszard Litwińczuk, w swoim wystąpieniu podkreślił, że władze wojewódzkie LZS bardzo wysoko oceniają działalność GZ LZS z Dobrej. Jest to jedno z najprężniej działających ogniw gminnych LZS na terenie województwa  Zarówno Pani wójt jak i pan przewodniczący podkreślili, że to wszystko dzieje się dzięki operatywności działaczy, a szczególnie dzięki przewodniczącemu p. Andrzejowi Grochowskiemu, który bardzo aktywnie działa , a jego działania MOBILIZUJĄ INNYCH.

Następnie odbyła się prezentacje multimedialne działalności poszczególnych Kół.

Na zakończenie spotkanie podsumował przewodniczący GZ LZS Andrzej Grochowski podkreślając m.in. różnorodność działań poszczególnych

LZS-ów o czym świadczy przedstawiona prezentacja.

Wszystkim serdecznie dziękuję za ten rok działalności i życzę wszystkiego najlepszego

 

 

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.