Powitanie "wiosny" w Bezrzeczu

W tym roku wiosna powitała nas mrozem i śniegiem, ale Bezrzecze i tak pożegnało zimę. Marzanny zostały spalone w ognisku. W trakcie imprezy odbył się konkurs na najładniejszą marzannę i stroik świąteczny wykonane przez dzieci z Filii GOK w Bezrzeczu. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Zimowa aura spowodowała mniejszą frekwencję. Zapraszamy za rok - pogoda gwarantowana.

Ludowy Zespół Sportowy Bezrzecze

  • fot001
  • fot002
  • fot003

I Międzyszkolny Turniej Sprawnościowy o Puchar Dyrektora PSP w Bezrzeczu

W dniu 13.03.2013r. odbył się I Międzyszkolny Turniej Sprawnościowy o Puchar Dyrektora PSP w Bezrzeczu. Wzięły w nim udział reprezentacje następujących szkół: SP Mierzyn, SP Dołuje, SP Bezrzecze oraz SP Nowe Warpno.

Reprezentacje składały się z zawodników i zawodniczek klas IV-VI (po cztery osoby z każdej klasy - dwie dziewczynki oraz dwóch chłopców). Osobą prowadzącą, a zarazem główną organizatorką zawodów była pani Danuta Rekowska, sędzią głównym zaś, pan Andrzej Grochowski - przewodniczący GZ LZS.

Pierwsze miejsce zajęli gospodarze turnieju – PSP z Bezrzecza, drugie miejsce wywalczyli uczniowie SP z Nowego Warpna, a brązowe medale otrzymali reprezentanci SP w Dołujach. Tuż za podium uplasowała się drużyna SP z Mierzyna.

Puchary, dyplomy i pamiątkowe medale wręczyła uczestnikom dyrektor PSP w Bezrzeczu pani Małgorzata Zielińska. Nagrody rzeczowe oraz napoje dla uczestników zostały ufundowane przez LZS Bezrzecze - serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę.

  • fot01
  • fot02
  • fot03

Ferie zimowe Bezrzecze 2013

W okresie ferii zimowych od 29 stycznia do 9 lutego w Klubie w Bezrzeczu odbywały się zajęcia zabawowo-edukacyjne. Między innymi: gry i zabawy planszowe, zajęcia plastyczne, zajęcia literackie, turniej w warcaby. Na zakończenie ferii odbył się bal karnawałowy z konkursami.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje osobom, które prowadziły zajęcia z dziećmi.

  • fot001
  • fot002
  • fot003

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Prezentacje LZS 2020

Pokazy slajdów z działalności Kół LZS w 2020 roku:

prezentacja

 

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Uchwała ws. Zebrania

 

UCHWAŁA NR 1/2021r. Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej z dnia 31.05.2021r. w sprawie:
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w 31 maja 2021r. podjęto uchwałę w sprawie zwołania na dzień 28.06.2021 roku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów GZ LZS w celu zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2020 rok, oraz sprawozdania merytorycznego.

W Zebraniu udział biorą po jednym delegacie z każdego Koła i Klubu GZ LZS.

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.4 lit.b oraz paragraf 18 pkt.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Grochowski
Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrej

 

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.