Biegi przełajowe w okresie wakacyjnym 2019

W trakcie wakacji 2019 roku, w każdy kolejny piątek po godz. 18.30 z terenu kompleksu sportowego Orlik 2012 w Dobrej, ekipa amatorów biegaczy członków Koła LZS Dobra wyrusza do biegu przełajowego, którego trasa wiedzie po pięknych okolicach Dobrej. Dystans jest ruchomy w zależności od ilości i możliwości biegaczy, najdłuższy dystans to Orlik ,trasa rowerowa granicą RP i powrót na Orlik (około 20 km) innym razem Orlik, kierunek Grzepnica, Orlik tu około 3 do 5,5 km. Impreza " BIEGI PRZEŁAJOWE "połączone z zajęciami na Orliku zorganizowana została przez Zarząd Koła LZS Dobra, przy współpracy z Firmą McDonald's z Lubieszyna. Imprezy przebiegały w miłej i sportowej atmosferze.
Dzięki za świetną zabawę i towarzystwo!

  • 20190816_185033
  • 20190816_185045
  • 20190816_185102

Ze sportowym pozdrowieniem

Przewodniczący Koła LZS Dobra

Cezary MAGDA

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Uchwała NR 1/2020

Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: zwołania Walnego Zebrania

Sprawozdawczo- Wyborczego GZ LZS

Podczas zebrania Zarządu w dniu 13 stycznia 2020r. podjęto uchwałę w sprawie

zwołania na dzień 27 stycznia 2020 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego GZ LZS w celu podsumowania działalności za okres kadencji 2016-

2019, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wyboru władz Stowarzyszenia.

Zgodnie z paragrafem 18 pkt.2 Statutu w zebraniu udział biorą po trzech delegatów z

każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.3 oraz

paragraf 18 pkt.1,2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący GZ LZS 

Andrzej Grochowski

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.