Terminy dyżurów 2017

Zbieranie rachunków - 18.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 30
2. Luty - 27
3. Marzec - 20
4. Kwiecień - 24
5. Maj - 29
6. Czerwiec - 26 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 31
8. Sierpień - 28
9. Wrzesień - 25
10. Październik - 23
11. Listopad - 27
12. Grudzień - 11

Przekaż 1% dla LZS

 

Prezentacje LZS 2016

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Komunikat 14

UCHWAŁA NR  2

 Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej

z dnia 8 czerwca 2017r.., w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów GZ LZS   

Podczas zebrania Zarządu w dniu 8 czerwca 2017r. podjęto uchwałę w sprawie zwołania na dzień 26 czerwca 2017 roku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów GZ LZS  w celu zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2016 rok, oraz sprawozdania merytorycznego.

W Zebraniu udział biorą po jednym delegacie z każdego Koła i Klubu GZ LZS.

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.4 lit.b oraz paragraf 18 pkt2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Andrzej Grochowski
Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrej 

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.