Skład Zarządu i KR

 
     Skład Zarządu Gminnego Zrzeszenia
     Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej

Grochowski Andrzej         Przewodniczący  Zarządu
Jędrak Mariusz                  Z-ca Przewodniczącego
Paluch Henryk                   Z-ca Przewodniczącego
Walczyk Elżbieta              Sekretarz
Grochot Karol                    Skarbnik

 

      Komisja Rewizyjna

Martyniak Jadwiga            Przewodnicząca Komisji
Kepke Maria                       Z-ca Przewodniczącego
Magda Cezary                   Sekretarz
 
 

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.