Skład Zarządu i KR

 
     Skład Zarządu Gminnego Zrzeszenia
     Ludowe Zespoły Sportowe w Dobrej

Grochowski Andrzej         Przewodniczący  Zarządu
Jędrak Mariusz                  Z-ca Przewodniczącego
Paluch Henryk                   Z-ca Przewodniczącego
Walczyk Elżbieta              Sekretarz
Grochot Karol                    Skarbnik

 

      Komisja Rewizyjna

Martyniak Jadwiga            Przewodnicząca Komisji
Kepke Maria                       Z-ca Przewodniczącego
Magda Cezary                   Sekretarz
 
 

Terminy dyżurów 2017

Zbieranie rachunków - 18.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 30
2. Luty - 27
3. Marzec - 20
4. Kwiecień - 24
5. Maj - 29
6. Czerwiec - 26 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 31
8. Sierpień - 28
9. Wrzesień - 25
10. Październik - 23
11. Listopad - 27
12. Grudzień - 11

Prezentacje LZS 2016

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.