Zaproszenie do udziału w imprezach LZS 2013

Szanowni Państwo,
rozpoczyna się kolejny rok działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  (GZ LZS)  w Dobrej.
Chciałem serdecznie podziękować władzom  Gminy: Pani Wójt, Panu Przewodniczącemu Rady Gminy za przychylną ocenę naszej działalności, za pomoc finansową i merytoryczną w 2012 roku.
W wyniku rozstrzygnięcia gminnego konkursu na zadanie pn. „Upowszechnienie kultury fizycznej i turystyki” komisja zdecydowała o przyznaniu dotacji dla GZ LZS. Otrzymaliśmy na ten cel z budżetu Gminy dotację w kwocie 80.000 złotych, są to pieniądze przeznaczone na tzw. koszty merytoryczne zadania.
Koszty organizacji i prowadzenia imprez są wkładem własnym GZ LZS w ramach pracy społecznej (wolontariat). Pracę społeczną  członków Kół GZ LZS można wycenić na kwotę ok. 30.000 złotych ( 1500 godzin).
W ramach zadania przeprowadzimy około 100 imprez w roku 2013.
Zadanie służy popularyzacji kultury fizycznej oraz turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podnosi sprawność fizyczną uczestników oraz integruje wszystkich mieszkańców.
Imprezy mają charakter otwarty.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionym kalendarzem imprez i do zobaczenia (kalendarz znajduje się w menu głównym).

Przewodniczący GZ LZS
Andrzej Grochowski

Terminy dyżurów 2019

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 28
2. Luty - 25
3. Marzec - 25
4. Kwiecień - 29
5. Maj - 27
6. Czerwiec - 24 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 29
8. Sierpień - 26
9. Wrzesień - 23
10. Październik - 28
11. Listopad - 25
12. Grudzień - 9

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.