Turniej Piłki Siatkowej

Zaproszenie

Zapraszam do udziału w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego GZ LZS, który odbędzie się 11 kwietnia (piątek) o godz. 17.30 w sali gimnastycznej przy PSP Bezrzecze. Turniej kończy zimowo-wiosenny sezon treningowy 2013-2014. Serdecznie zapraszam również miłośników piłki siatkowej do kibicowania.
Przewodniczący GZ LZS
Andrzej Grochowski

II Międzyszkolny Turniej Sprawnościowy

Dnia 26.03 w PSP w Bezrzeczu odbył się II Międzyszkolny Turniej Sprawnościowy o Puchar Dyrektora Szkoły, klas 4-6, którego współorganizatorem był LZS Bezrzecze, fundator pucharów, medali oraz napojów. W Turnieju udział wzięło 5 szkół: SP Bezrzecze, SP Dobra, SP Dołuje, SP Mierzyn, SP Nowe Warpno. Obejmował on 10 konkurencji sprawnościowych, i przebiegał w przyjaznej, sportowej atmosferze.
Pierwsze miejsce zajęła SP Mierzyn, drugie SP Dołuje, a trzecie SP Dobra. Gratulujemy zwycięskiej drużynie i zapraszamy na kolejny turniej za rok.

Zarząd Koła LZS Bezrzecze

  • fot001
  • fot002
  • fot003

Powitanie Wiosny w Bezrzeczu - fotorelacja

W sobotę 22 marca mieszkańcy Bezrzecza uroczyście pożegnali zimę, a powitali wiosnę.
Dzieci spaliły własnoręcznie przygotowane marzanny. Festyn zakończył się ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek.

Zarząd Koła LZS Bezrzecze

  • fot001
  • fot002
  • fot003

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dobra

22 marca w sali gimnastycznej PSP w Mierzynie odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dobra. Współorganizatorem imprezy było GZ LZS Dobra.
W turnieju uczestniczyło 6 drużyn, w tym 4 reprezentacje LZS, które zostały podzielone na 2 grupy. Mecze w grupach rozgrywano w systemie "każdy z każdym". Po zaciętej walce 1. miejsce zdobył LZS Bezrzecze, wygrywając z LZS Dołuje 2:1. Gratulujemy!
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe nagrody, a najlepsze zespoły puchary i nagrody rzeczowe.

  • fot001
  • fot002
  • fot003

Terminy dyżurów 2018

Zbieranie rachunków - 17.00
(w poniedziałki).

1. Styczeń - 29
2. Luty - 26
3. Marzec - 26
4. Kwiecień - 30
5. Maj - 28
6. Czerwiec - 25 - Nadzwyczajne Zebranie Delegatów
7. Lipiec - 30
8. Sierpień - 27
9. Wrzesień - 24
10. Październik - 29
11. Listopad - 26
12. Grudzień - 10

Nasz Facebook

Uchwała NR 2/2018

 

UCHWAŁA NR  …2/2018….
Zarządu Gminnego Zrzeszenia LZS w Dobrej
z dnia 4 czerwca 2018r.., w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów GZ LZS

 

Podczas zebrania Zarządu w 4 czerwca 2018r. podjęto uchwałę w sprawie zwołania na dzień 25 czerwca 2018 roku Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów GZ LZS  w celu zatwierdzenia bilansu , rachunku zysków i strat za 2017 rok, oraz sprawozdania merytorycznego.

 

W Zebraniu udział biorą po jednym delegacie z każdego Koła i Klubu GZ LZS.

 

Podstawa prawna: Statut GZLZS w Dobrej;: paragraf 17 pkt.4 lit.b oraz paragraf 18 pkt2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Andrzej Grochowski
Przewodniczący Zarządu GZ LZS w Dobrej

 

 

 

Bezrzecze 24

Zapowiedzi oraz relacje z naszych imprez można znaleźć również na portalu Bezrzecze24.pl

Copyright © 2013 GZLZS Dobra. Wszelkie prawa zastrzeżone.